Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
MAI EM VỀ SƠN LA BẢN PHỐ

"không ở rể mà vẫn là rể quý
Để mỗi năm lại lên tết Chiềng Ly"

*

Mai em về Sơn La bản phố
Ở Chiềng Lề hay ở Huội Hin ?
Qua bản Giảng - Quân Khu - Viện 6
Cả một thời bom đạn tan hoang...

*

Qua cầu Trắng đi sang Cầu Sắt
Dòng Nậm La soi bóng em xanh
Đêm trăng ấy ngồi chờ... trăng tắt
Đón trăng em trong mắt dịu lành.

*

Mai em về Sơn La bản phố
Nhớ bẻ dành anh một cành Ban
Để che mát ngọn gió Lào đón tết (1)
Đợi anh lên nhóm bếp lửa nhà sàn.

(1) Tết Nguyên Đán ( Kin chiêng) trên Sơn La là mùa gió Lào lồng lộng, trời nóng như rang, hoa Ban nở trắng rừng...
        Hà Nội, xuân 2021