Việt Văn Mới
Việt Văn Mới


TRÁCH ĐÊM


Đêm trách em em trách đêm
Tình khờ duyên vụng trượt thềm ngã đau

Bên anh chăn gối nát nhàu
Đêm rơi em nhặt tình sầu duyên phai...

07.06.2017XÉ ĐÊM


Ta đang cấu ta đang xé
Xé đêm tan tác gió ghé vẫy vùng

Mưa rơi hồn xiết bão bùng
Hồn buông  đêm bỗng hãi hùng rách toang

07.06.2017KÉO ĐÊM


Ta cần đêm đêm cần ta
Kéo co qua lại để mà nỉ non

Kéo làm sao thuở vàng son
Co vào đối diện đêm còn xuân phai...

11.06.2017
ĐÊM CỎ HỒNG


Cỏ hồng hoang đêm hồng hoang
Ta yêu nhau để vết loang hồng trần

Đêm hồng mộng dệt ái ân
Cỏ hồng đợi gió thanh tân vấn tình

11.06.2017VỜN ĐÊM


Em vờn đêm đêm vờn em
Vờn nhau mới biết mòn thêm phía hồn

Em vờn đêm im bặt ngôn
Đêm vờn em thử dại khôn phía tình

12.06.2017GIẤU ĐÊM


Đêm giấu em em giấu đêm
Giấu sâu vào chỗ dạ mềm lòng đau

Em giấu đêm của hư hao
Đêm giấu em lẫn lạc vào hư vô

15.06.2017DỐC NGƯỢC ĐÊM


Dốc ngược đêm dốc ngược em
Ta nghe tiếng thở của đêm tượng hình

Dốc ngược nhau trượt dốc tình
Và đêm ngược dốc để mình trượt đêm

15.06.2017ĐÊM VỘI


Đêm vội em vội trăng vội
Em yêu chưa thỏa trách tội trăng vàng

Đêm trăng tình ái mơ màng
Yêu chưa kịp dứt khẽ khàng trăng đi...

17.06.2017NUỐT ĐÊM 


Ta nuốt đêm
Đêm nuốt ta
Nuốt lưng chừng bỗng biết là hóc nhau
Mùa về kéo trận mưa mau
Đói gì nên nỗi ăn vào cả đêm

Lặng nghe mưa tạt lên thềm
Đưa tay sờ thấy dạ mềm còn rên

Đêm nuốt ta để ngủ quên
Ai ngờ mưa dội sấm rền quất đêm

Đêm hóc ta hết êm đềm ...

22.06 2017ĐÊM RỖNG


Đêm rỗng
Em rỗng
Trăng rỗng
Chất chứa nhau để đêm bỗng rỗng đầy

Tràn nhau 
Đêm chẳng tràn ngày
Em, trăng rỗng để làm đầy rỗng đêm

04.07.2017ĐÊM THINH LẶNG


Đêm thinh lặng
Em thinh lặng
Tựa nhau qua lại mà lặng thinh thêm

Lệ em rơi làm vỡ đêm
Thinh lặng vỡ 
Lệ vỡ 
Em vỡ òa

11.07.2017BẪY ĐÊM


Ta bẫy đêm
Đêm bẫy ta
Bẫy qua bẫy lại thế là...sập nhau
Ta - Đêm trong bẫy nhừ đau
Là cô đơn để thú sầu tìm vui

Bẫy đêm đêm sập ngậm ngùi
Đêm bẫy ta lại sập mùi đắng cay
Ta - Đêm cứ thế hao gầy...

25.07.2017LÉN ĐÊM


Đêm lén ta
Ta lén đêm
Lén hứng giọt lệ dịu êm để dành

Những giọt hạnh phúc mong manh
Chỉ như sương đọng trên nhành lá non

Còn đêm giọt dịu êm còn
Nên ta lén chạm vàng son ái tình

Sợ rằng mai dẫu bình minh
Đêm lén ta để giọt tình bốc hơi...

26.07.2017CẠN ĐÊM


Đêm cạn em
Em cạn đêm
Đêm cạn chưa đủ

Cạn thêm phía ngày
Cạn Yêu
Cho Ghét Giận đầy

Cạn Nghĩa 
Bội bạc phủ dày phía Nhân...

28.07.2017TRỐN ĐÊM


Ta trốn đêm
Đêm trốn ta
Trốn nhau rồi lại ú òa đứng tim

Vỗ về hai mắt lim dim
Mà đêm len lén để tìm lối ra

Còn ta mắt mở đèn pha
Sẩy đêm
Ta cũng trốn ta giấc lành

Muộn phiền trượt dốc không phanh
Ta trốn đêm mãi rồi thành lưu linh...

01.08.2017.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn .