Việt Văn Mới
Việt Văn Mới

TÔI NGHE…

Tôi nghe từ thuở rất lâu
Cha về theo tiếng mỏ trâu rung chiều
Ngày chưa rót đám mạ gieo
mà hoàng hôn đã nuốt vèo đồng sâu

Tôi nghe từ buổi nương dâu
Khung tơ quay nhịp cau trầu phu thê
Và cong rả rích cành tre
Hạ xanh lục diệp giọng ve nhả sầu

Tôi nghe từ những dãi dầu
Võng treo kĩu kịt hai đầu à ơi
Trăng nguồn vá miếng áo sồi
bên thềm cổ tích chỗ ngồi biển dâu

Trường xưa lời giảng nhiệm mầu
Thước thầy gõ nhịp ca dao nằm lòng
Đấm tay hội nghị Diên Hồng
Khăn đen chít nếp đội dòng tử sinh

Đá bia khắc mái tiền đình
Âm dương lợp giọng huê tình chiến khu
Lắng từ trong cõi xa mù
ngang tàng mở xích ngục tù anh linh

Búa thập tự giá đóng đinh
trên cao giáng phúc an bình trần gian
Từ trong phổ độ Niết Bàn
vọng xa nhịp mỏ lương hoàn Nam Mô

DỖI HỜN KIÊU SA

Sao anh không mua vòng đeo tay cho em
Em rất thích chiếc vòng chuỗi trắng
Không mấy tiền nhưng tròn xinh món tặng
Một chuyến về từ phố cổ Hội An

Sao anh không mua vòng đeo tay cho em
Này nhé, con đường hẹp người nêm phố chật
Hoa ngược xuôi chiêm bái Chùa Cầu
Tiếng tò he mười hai con giáp
Ngẩn ngơ quên gió nũng nịu. Hẹn sau


.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Vạn Giả Khánh Hòa .