Việt Văn Mới
Việt Văn Mới

 LÊN CHÂU MỘC (1)


Trời oi ả ...vợ chồng về bản cũ
Đón cơn mưa vần vũ ở lưng đèo
"Thác dải yếm" mở bung hàng cúc bướm
Thỏa đằm mình tắm suối với người yêu.            

Mộc Châu 18-6-2018


LÊN CHÂU MỘC (2)


Ai lên Châu Mộc quên sao được
Cái lạnh mù sương mát cả lòng
Cái gió Thảo nguyên thơm ngây ngất
Cái hơi rượu ấm gái H'mông.

                    Ai đã từng nô trên suối Sập
"Thác dải yếm" phô da trắng ngần
"Trộm xem em tắm" ai "bắt" được
Phải đi ở rể đủ ba năm.

                          Người đi Tây Tiến thời chống Pháp
Để lại Pha Luông một tiếng đàn
Trai gái Hà thành nghe ngơ ngác
Hẹn lên Châu Mộc giỡn chơi xuân.

 Xuân 2020 - NK


 LÀM DÂU ĐÌNH BẢNG

" Vật thú Đình Bảng thê "


Em đã theo anh về Đình Bảng
-Thưa thày, thưa đẻ ...ở làm dâu
Lề thói nghìn năm dân Kẻ Báng
Nhẫn nhịn lựa theo tự buổi đầu.
                       
Gái Cảng nhập gia tình ý - khéo
Chồng yêu - ngứa mắt mấy bà cô
Dâu trưởng phải tay hòm thìa khóa
Mẹ chồng phó mặc cứ mà lo...

                          Khó thật, làm con dâu Đình Bảng
- Lễ tang như đón rước cả làng
-Lễ hội đón bàn dân thiên hạ
Xứng tầm "mợ cả" đẹp - kiêu- sang.

Quê , rằm tháng ba- 2019.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 28.5.2020 .