ZULU DC

  • Nguyên quán: Tra Lien, Thừa Thiên, Vietnam
  • Tốt nghiệp: Hàng hải tại Đại học Bách Khoa Phú Thọ SàiGòn .
  • Hiện sống tại Garden Grove California USA.


  • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRONG VIỆT VĂN MỚI