VƯƠNG LIÊM

 • Sinh năm : 1936
 • Nguyên quán : Sóc Trăng
 • Thường trú : Quận Bình Thạnh TP Hồ Chí Minh
 • Dạy học, viết báo, viết sách
 • Ngành học : Sư phạm - Quản trị kinh doanh
 • Sinh hoạt ở Hội Người cao tuổi, CLB Sách xưa & nay
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • 17 vấn đề của doanh nghiệp (1998)
 • Doanh nghiệp vừa & nhỏ (1999)
 • Kinh tế học Internet – Từ thương mại điện tử đến chính phủ điện tử (2001)
 • Thương mại trong nền kinh tế thị trường (2002)
 • Nền kinh tế tri thức (2003)
 • Đồng quê Nam Bộ thập niên 40 (2004)
 • Nhật ký người nữ biệt động trên đường Hồ Chí Minh (2005)
 • Về vùng đất cổ miền Đông Nam Bộ (2005)
 • Triết lý kinh doanh (2005)
 • Bên dòng Nhiêu Lộc (2005)
 • Cung đường Trường Sơn (2006)
 • Du lịch xứ chùa Tháp (2007)
 • Cụ Mười Lụa (2008)
 • Thuật bán hàng hiện đại (2009)
 • Huỳnh Văn Một - người con trung dũng của Đức Hòa - Chợ Lớn 2010).
 • Bà 6 Hộ - Tấm lòng vàng (2012).
 • Chuyện về một nữ Biệt động thành (2017).

 • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI