TUYẾT LUÔN VÕ

  • Tên thật: Võ Thị Tuyết Luôn 
  • Bút danh: Tuyết Luôn Võ. 
  • Sinh năm: 1994 
  • Đã và đang cộng tác chuyên mục truyện ngắn với nhiều báo như báo Cần Thơ, báo Vĩnh Long, báo Long An, báo Giáo dục và thời đại, báo Tuyên Quang và một vài tờ báo khác nữa.
  • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI