TRẦN THỊ CỔ TÍCH

  • Sinh năm 1955 .
  • Tại Quảng Ngãi.
  • Hiện đang sống tại Quảng Ngãi.


  • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRONG VIỆT VĂN MỚI


    ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.COM

    KHÔNG ĐỀ 1 KHÔNG ĐỀ 2 LẢO ĐẢO TÚY VÂN KỊP GIÁNG SINH XANH MÂY LỜI DÀNH CHO MỘT NGƯỜI ĐỘC HÀNH BA ƠI ! GIỮA THÀNH PHỐ CHƯA QUEN NGẪU HỨNG SINH NHẬT HUYỀN TIỄN NHAU NGÀY ẤY ... BÂY GIỜ ... CHÀO XUÂN TRĂNG MẬT XUÂN NHÂN ĐÔI NGÀY 14 THÁNG 2 NGUYÊN TIÊU MỘT MÌNH MỘT BÓNG CÓ THỂ NGÀY XƯA... RẰM TRĂNG GỬI LẠI THƠ TẶNG BẠN TÌNH TÔI CÓ NHỮNG NGÀY NHƯ THẾ DÒNG SÔNG CÁT KHÚC TƯỞNG NIỆM GỬI NGƯỜI ĐỒNG ĐIỆU TAN GIỮA VÔ CÙNG KHÔNG ĐỀ THÁNG 5 VỀ CHỐN CŨ HÔN MÙA THU CỦA TÔI NGỘ A LITTLE STAR - GHÉ CHƠI VÀ Ở LẠI NGÀY CỦA MỘT ĐỜI VỚI NGƯỜI ĐÃ KHUẤT BUỒN TÔI CÁNH GIÓ LÀ HẮN LÀ TÔI MÙA THU CỦA TÔI THƯ TÌNH QUA TIN NHẮN NỤ CƯỜI VU QUY CHO CON PHÚT THÌ THẦM MỘT LẦN GHÉ LẠI THEO NẮNG HẠ TA VỀ THƯ TÌNH QUA TIN NHẮN ĐIỆU RU BUỒN NHƯ HƯƠNG KHÓI HƯ VÔ LỤC BÁT XANH XƯA NHỮNG NGÀY ÁP TẾT KHI TA YÊU MÌNH XƯỚNG-HỌA NGÀY XUÂN NỤ HOA NGÀY 9.8 NGẮM PHÚT CUỐI NGÀY CÓ PHẢI LÀ CHUYỆN CŨ ĐÊM BA MƯƠI VỚI NGƯỜI ĐÃ XA NGƯỜI XA LẠ TRẦN GIAN DZIC DZĂC MỘT GIÒNG XANH XUÂN HỒNG MƯỜI SÁU RU NGƯỜI YÊU DẤU BÀI THƠ ĐÊM BA MƯƠI NHẠC TRỊNH - NỖI NIỀM KHÔNG CỦA RIÊNG AI TRÒ CHƠI NGUY HIỂM NHẤT - phần thứ Nhất TRÒ CHƠI NGUY HIỂM NHẤT - phần thứ Hai TRÒ CHƠI NGUY HIỂM NHẤT - phần Kết KHÔNG PHẢI LÀ NGỐC NGHẾCH THẦN TÌNH YÊU BỊ KẸT XE KHÁT VỌNG MÙA XUÂN NGÀY CHA TÔI ĐẾN TRƯỜNG GIÀNH GIẬT SỰ SỐNG KHÔNG PHẢI LÀ NGỐC NGHẾCH