THẾ CHÍNH


 • Tên khai sinh là Nguyễn Thế Chính
 • Bút danh - Thế Chính
 • Sinh năm 1940
 • Quê quán Lỗ Khê - Liên Hà - Đông Anh - Hà Nội
 • Hiện sống tại : Thanh Xuyên - Trung Thành - Phổ Yên - Thái Nguyên
 • Hội viên Hội nhà văn Việt Nam - Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam - Hội văn học nghệ thuật Thái Nguyên - Hội văn nghệ Việt Bắc ( từ năm 1962)

 • GIẢI THƯỞNG ĐÃ ĐOẠT ĐƯỢC :
 • Ba lần giải thưởng văn học 5 năm của tỉnh Thái Nguyên cho 5 tập thơ
 • Hai lần đạt giải Truyện Ngắn của tạp chí Văn nghệ Việt Bắc, 1963 và báo văn nghệ Thái Nguyên năm 2008-2009
 • Bảy lần giải thưởng các cuộc thi thơ
 • Huy Chương Vì Sự Nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Quên và nhớ - tập thơ, NXB Văn hóa dân tộc , 1997
 • Tiếng lá rơi – tập thơ , NXB Văn học ,2001
 • Chiều nắng ngược – tập thơ , NXB Hội nhà văn , 2005
 • Gió trong lòng đất – tập thơ, NXB Văn học , 2007
 • Nguyện cầu yếm thế - tập thơ , NXB Văn học , 2009
 • Nơi cánh rừng trụi lá – tập thơ , NXB Văn học , 2011
 • Cúc đơm thưa – tập thơ tình , NXB Văn học , 2015 • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

  VĂN - TRUYỆN - TIỂU THUYẾT

 • TIẾNG VỌNG DÒNG SÔNG