THANH CHƯƠNG

 • Tên thật Trần Thanh Chương.
 • Sanh năm Kỷ Mão.
 • Tại Thanh Hoá.
 • Hiện sống tại Hoa Kỳ.
 • Sinh hoạt văn nghệ từ năm 56
 • Bút Hiệu khác : Thạch Ngữ - Hoài Nhân - Châu Huy Quang - SMĐ
 • Hội viên Hội Văn Bút Việt Nam.
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Tiếng Buồn Tình Yêu
 • Cỏ Cháy 1972
 • Tình Buồn Nhớ Mãi 2009
 • ................. • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

  TRUYỆN NGẮN

 • LÁ THƯ ĐẾN MUỘN

 • ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.COM

  NỬA HỎI NGƯỜI EM BIẾT KHÔNG CHỢT NHỚ TÌM QUÊN MỘT THOÁNG TÌNH ĐÃ MẤT BẾN XƯA TÌNH NUỐI MỜ KHUẤT TÌM ĐÂU BÓNG GIÓ BÓNG MÂY CUỘC ĐỜI NẾU NHƯ NỬA THÔI ĐÀNH VÔ ĐỀ CHÂN TRỜI MÁU HÃY CHO TÔI GA CHỜ CÓ CÒN KHÔNG NHỚ EM TRẦM LUÂN NƠI NAO LÁ THƯ ĐẾN MUỘN - truyện ngắn SÔNG CHẢY VÀO BIỂN - truyện ngắn T H Ử T H Á C H HAI CHIẾC BÚT MAÝ MÙA XUÂN KHÔNG ĐẾN LY HƯƠNG CHIỀU TÀN NUÔÍ TIẾC XUÂN LY HƯƠNG