TĂNG BÁ HOÀNH


  • Sinh năm 1941 tại Hải Dương
  • Tiến sĩ - Đại học Tổng hợp khoa Sử
  • Giám đốc Viện Bảo Tàng tỉnh Hải Dương
  • Chủ tịch Hội Khoa học Lịch Sử tỉnh Hải Dương
  • Chuyên gia về Khảo Cổ  • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

    BIÊN LUẬN - NHẬN ĐỊNH

  • CHÍ LINH BÁT CỔ QUA TƯ LIỆU VĂN BIA


  • ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.COM