PHẠM QUỐC RIN

  • Sanh ngày 19 tháng 3 năm 1988.
  • Nguyên quán: Tạ An Khương, Đầm Dơi, Cà Mau.
  • Hiện đang là sinh viên năm thứ III, Khoa Văn Học, ĐHKHXH-NV ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI.
  • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

    TRUYỆN NGẮN

  • BỜ SÔNG TO LẮM -

  • ♣ ♣ ♣

    ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.COM