NGUYỄN VĂN GIA

  • Sinh năm 1951 tại làng Thanh Khê - Đà Nẵng
  • Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Huế Đã  giảng dạy bậc phổ thông trung học (Trung học đệ nhị cấp) tại Đà Nẵng.
  • Tác phẩm đã xuất bản:
  • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

  • Đôi Bờ Thời Gian (thơ, NXB Hội Nhà Văn, 2010)
  • Lặng Lẽ Phù Sa (thơ, NXB Hội Nhà Văn, 2015)
  • Nắng Gió Quê Nhà (thơ, NXB Hội Nhà Văn, 2019)
  • Cỏ Hoa (thơ, NXB Hội Nhà Văn, 2022)  • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI