NGUYÊN MINH

 • Tên thật: Nguyễn Chí Minh
 • Sinh năm 1941 tại PhanRang, Ninh Thuận
 • Năm 17 tuổi về quê nội học trường Quốc Học, Huế.
 • Tại đây tham gia nhóm văn nghệ GIÓ MAI, tiền thân của Ý THỨC
 • Năm 1970 vào Sài Gòn chủ trương tạp chí Văn học nghệ thuật Ý THỨC
 • Báo ra được 24 số thì tự đình bản.
 • Từ năm 1970 – 1975, Giám đốc Nhà Xuất Bản Ý Thức, Tiếng Việt,Phó Giám đốc Nhà Phát Hành Sách Hàm Thụ
 • Sau năm 1975, ngưng bút 25 năm.
 • Bắt đầu viết lại vào năm 2000 và củ trương tập san văn học Quán Văn.

 • Ảnh Nguyên Minh do Lại Quảng Nam chụp

  TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Đám Tang Đa Đa (Ý Thức – 1971)
 • Căn Nhà Hoang (Ý Thức – 1975)
 • Tưởng Chừng Đã Quên (Thư Ấn Quán – HK – 2006)
 • Tưởng Chừng Đã Quên (Nhà Xuất Bản Thanh Niên – VN – 2007)
 • Ngôi Nhà Số 11 (Nhà Xuất Bản Thanh Niên – VN – 2009)
 • Ngôi Nhà Số 11 (Thư Ấn Quán – HK – 2009)


 • ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

  ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.COM

  CHẠNH LÒNGMÂY TRÔIHÌNH NHƯ TRỜI ĐANG MƯACÓ MỘT THỜI ...TƯỞNG CHỪNG ĐÃ QUÊNÔNG BẦUTRUNG VỆNHỮNG LINH HỒN ĐỨNGTRĂNG LƯNG ĐỒIHÌNH NHƯ TÔI CŨNG BỊ THƯƠNGKẺ LẠ MẶTTIẾNG HÁT DƯỚI TRĂNGVÔ DANH