NGUYỄN HOÀI VÂN

  • Nghề nghiệp : Bác sĩ.
  • Hiện sống tại Paris - Pháp.  • ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

    BIÊN LUẬN & NHẬN ĐỊNH

  • MỘT BÀI THƠ CỦA PAUL VERLAINE
  • ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.COM

    PHIÊN TRỰC ĐÊM GIAO THỪA THU ĐIẾU ÔNG CÒ LỘC... MỘT BÀI THƠ CỦA PAUL VERLAINE TRUNG QUỐC : MỘT TRONG NHỮNG NƯỚC ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI ĐÃ ĐÓN NHẬN KY TÔ GIÁO ? Trung Quốc: bá chủ hoàn cầu ? Hay khủng hoảng sẽ đẻ ra một siêu cường mới : Chimerica ? (1)