MẠC PHƯƠNG ĐÌNH

  • Tên thật là Lê tuấn Ngô
  • Quê quán Cẩm An, Tam Kỳ, Quảng Nam,
  • Cựu học sinh trường Trần Cao Vân, Tam kỳ và Quốc Học, Huế.
  • Viết văn xuôi với bút hiệu Cẩm An Sơn  • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI