LÝ QUANG HOÀN

  • Sinh 12-04-1950 tại Nha Trang
  • Trước 1975 dạy học và đi lính
  • Hiện đang sống và làm việc ở Fort Myers, Florida, Hoa kỳ
  • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

    Mẹ Và Hoa Cúc Vàng - Ăn tết tây nhớ tết ta - NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ MỘT MÌNH - MỘT CHUYẾN VƯỢT BIỂN - KHI NGƯỜI TA CÒN TRẺ - KHU VƯỜN MỘNG MỊ - TÌNH CỜ !!! - KẺ TRỐN CHẠY DĨ VÃNG - NGƯỜI ĐÀN BÀ RẤT LẠ - NHỚ - ĂN TẾT TÂY NHỚ TẾT TA -