LÝ CHÁNH TRUNG

 • Sinh năm 1929 ở Trà Vinh, theo đạo Thiên Chúa Giáo vào khoảng năm 1949
 • Năm 1950 sang Bỉ học tại Đại Học Louvain, một đại học Thiên Chúa cách thủ đô Brussells khoảng 30 cây số.
 • Lý Chánh Trung học rất thông minh, nhưng vào năm 1956 khi mới lấy xong Cử Nhân Tâm Lý Học và Cử Nhân Chính Trị Học, chưa đậu Tiến Sĩ, ông đã trở về nước.
 • Mặc dù có trình độ kiến thức cao và vững vàng, tính tình hòa nhã, tuy nhiên bước đường sự nghiệp của Lý Chánh Trung rất lận đận. Ông có người anh là Lý Chánh Đức, làm Giám Đốc Nha Học Liệu tại Bộ Quốc Gia Giáo Dục, đã xin cho ông vào làm Công Cán Ủy Viên của Bộ này. Về sau, ông được bổ làm Giám Đốc Nha Trung Học Công Lập. Ngoài ra, Lý Chánh Trung cũng được mời dạy triết học tại các Viện Đại Học Huế và Đà Lạt.
 • Sau 30.4. 1975, ông là Ủy viên Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Vốn là một giáo sư triết, tôn thờ Mounier và Karl Jasper, Lý Chánh Trung luôn nhìn vấn đề chính trị Việt Nam dưới lăng kính của một triết gia.
 • Điều này thể hiện rất rõ qua các tác phẩm và bài báo của ông.
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Cách Mạng và Đạo Đức (1966)
 • Ba Năm Xáo Trộn (1967)
 • Tìm Về Dân Tộc (1967)
 • Tìm Hiểu Nước Mỹ (1969)
 • Những Ngày Buồn Nôn (1972)
 • Tôn Giáo và Dân Tộc (1973) • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

  BIÊN LUẬN - NGHIÊN CỨU

 • TÌM VỀ DÂN TỘC (1)

 • ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.COM

  TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC - Chương I TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC - Chương II TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC - Chương III TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC - Chương IV - NHỮNG CHIỀU HƯỚNG HÒA GIẢI TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC - Chương V - ĐỂ GIỮ NIỀM TIN TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC - Toàn tập TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC - Toàn tập TÌM VỀ DÂN TỘC - Toàn tập