KIM ĐỊNH

 • Kim Định tên đầy đủ là Lương Kim Định
 • Sinh ngày 15 tháng 6, 1914 tại Trung Thành, Nam Định
 • Giáo Sư, Triết Gia, Linh Mục Thiên Chú Giáo .
 • Tốt nghiệp triết học tại chủng viện Saint Albert Le Grand Pháp.
 • Năm 1943 đến 1946 ông dạy triết học tại Chủng Viện Bùi Chu.
 • Năm 1947, ông trở lại Pháp nghiên cứu về triết học suốt 10 năm tại Institut des Hautes Etudes Chinoise.
 • Năm 1958 ông dạy triết học phương Đông tại Học Viện Lê Bảo Tịnh - Đại Học Văn Khoa Sài Gòn-Đại Học Vạn Hạnh và Đại Học Đà Lạt.
 • Mất ngày 25 tháng 3, 1997 tại Carthage, tiểu bang Missouri Hoa Kỳ. Hưởng thọ 83 tuổi.

  Giáo sư Lương Kim Định đã để lại ít nhất 30 cuốn sách như :

  HIẾN CHƯƠNG GIÁO DỤC - HƯNG VIỆT - NHỮNG DỊ BIỆT GIỮA HAI NỀN TRIẾT LÝ ĐÔNG TÂY - HỒN NƯỚC VỚI LỄ GIA TIÊN - NHÂN CHỦ - KINH HÙNG KHẢI TRIẾT - - LẠC THƯ MINH TRIẾT - TÂM TƯ HAY LÀ KHOA SIÊU LÝ CỦA VIỄN ĐÔNG - TINH HOA NGŨ ĐIỂN - THÁI BÌNH MINH TRIẾT I và II - CẨM NANG TRIẾT VIỆT - VŨ TRỤ NHÂN LINH - VĂN LANG VŨ BỘ - ĐỊNH HƯỚNG VĂN HỌC - CỬA KHỔNG - CHỮ THỜI - DỊCH KINH LINH THỂ - VIỆT TRIẾT NHẬP MÔN - GỐC RỄ TRIẾT VIỆT ...
 • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

  ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.COM

  TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN GỐC RỄ TRIẾT VIỆT - kỳ 1. HỒN NƯỚC VỚI LỄ GIA TIÊN (1) GỐC RỄ TRIẾT VIỆT - kỳ 2. CON NGƯỜI QUA NHỮNG NÉT CĂN CƠ GỐC RỄ TRIẾT VIỆT - kỳ 3. ÔNG TRĂNG MÀ LẤY BÀ TRỜI GỐC RỄ TRIẾT VIỆT - kỳ 4- BỨC TRANH VĂN TỔ GỐC RỄ TRIẾT VIỆT - kỳ 5- CÂY VIỆT BỐN CHẶNG HUYỀN SỬ NƯỚC NAM TỪ HẢI ANH HÙNG GỐC RỄ TRIẾT VIỆT - kỳ 6- SÁCH ƯỚC - HÌNH SÁCH ƯỚC GỐC RỄ TRIẾT VIỆT - Ghi Chú Về Nguồn Gốc Nho - Gậy Thần GỐC RỄ TRIẾT VIỆT - LẠC THƯ LÀ SÁCH CỦA LẠC DÂN TRỐNG ÐÔNG SƠN TRANG ÐẦU LỊCH SỬ HẠNH PHÚC CON NGƯỜI GỐC RỄ TRIẾT VIỆT - Trống Đồng GỐC RỄ TRIẾT VIỆT - Nhân Thoại - Kết ĐỊA VỊ PHỤ NỮ TRONG VIỆT NHO Vương Đạo Với Bá Đạo SỬ TRÌNH HÌNH THÀNH VĂN HÓA VIỆT VIỆT HOA AI ĐẶT NỀN TRƯỚC CHO NHO GIÁO ? THỜI ĐẠI HOÀNG VIỆT LƯỢC ĐỒ BÀI VŨ SƠ NGUYÊN CỦA VIỆT TỘC SỰ TÍCH PHẬT BÀ CHÙA HƯƠNG TÍCH VIỆT TỈNH CƯƠNG XÉT NHƯ ẤN TÍCH CỦA NHÂN CHỦ THUYẾT NHÂN CHỦ TRIẾT LÝ TRUYỆN KIỀU - TỪ HẢI ANH HÙNG QUỐC TÚY QUỐC HỒN XUYÊN QUA TỤC ĂN TẾT NHỮNG CHẶNG TIẾN CỦA TRIẾT VIỆT TINH HOA VĂN HÓA VIỆT NÉT CONG DUYÊN DÁNG CỦA VIỆT TỘC VỤ HIẾP DÂM LỊCH SỬ LỚN NHẤT CHƯA ĐƯỢC TUYÊN ÁN BÀN VỀ CỔ SỬ TÀU TINH HOA NGŨ ĐIỂN (1) NHỮNG CHẶNG LỚN TRONG LỊCH SỬ TRUNG HOA CHIA LÀM HAI THỜI VIỆT NHO VÀ HÁN NHO TỪ VIỆT MỄ TỚI VIỆT THƯỜNG TRỐNG QUÂN KINH THI HAY LÀ KHI DÂN VIẾT SÁCH