HUỲNH LIỄU NGẠN

 
  • Tên thật: Huỳnh văn Hiệp.
  • Sinh năm: 1958.
  • Tại làng: Thai dương hạ. Nằm cạnh cửa biển Thuận An.Thừa thiên.Huế
  •   Có thơ ở các tạp chí Văn chương Hải ngoại và một vài trang Web trong và ngoài nước
  •   Góp bài chung một vài tuyển tập ở Hoa kỳ, Canada và Việt nam
  •   Hiện sống tại Hoa kỳ  • ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI