HOÀNG XUÂN SƠN

 • Hoàng Xuân Sơn: tên thật, bút hiệu
 • Sinh năm 1942.
 • Bút hiệu khác: Hoàng Hà Tĩnh, Sử Mặc , Võ Định Hình
 • Nguyên quán: Nhân Thọ - ĐứcThọ - Hà Tĩnh
 • Sinh quán: Vỹ Dạ - Phú Vang - Thừa Thiên
 • Cử nhân giáo khoa triết học tây phương - Đại học Văn Khoa Saigon Cao học chính trị kinh doanh – Saigon/Đà Lạt
 • Trước 75: làm công chức, dạy học Khởi viết từ năm 1963. Thơ xuất hiện trên các tạp chí Văn, Chính Văn, Nghiên Cứu văn Học, Khởi Hành, Thời Tập, Nhà văn . . .
 • Định cư tại Gia Nã Đại (Montreal) từ tháng 11/81 Cộng tác với đa số tạp chí văn học ở hải ngoại và trên liên mạng Góp mặt trong nhiều tuyển tập văn chương
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Viễn Phố (thi tập - Việt Chiến, 1988)
 • Huế Buồn Chi (thi tập - tự ấn hành, 1993)
 • Lục Bát Hoàng Xuân Sơn (thơ – Thư Ấn Quán, 2004)
 • Cũng Cần Có Nhau (phóng bút – Nhân Ảnh, 2013) • ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

  TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART

  đòn bẫy. thơ thơ rách áo bị vong lục vườn. và phố Một Bài Thơ Ý Cũ Điệu Buồn nụ hôn. thời hậu chiến tọa độ ngưòi tóc rơm & lửa chùm 6 xuất diễn tháng mười bỗng liều bay khi tóc còn xanh (*) mây. tháng giêng