HOÀNG HỮU ĐẢN

 • Sinh ngày 3.4.1922 tại thôn Minh Lệ, xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình.
 • Năm 18 tuổi ông đậu tú tài, trường Dòng Thanh Hoá
 • Năm 1941 Làm Thư ký Toà sứ tại Thanh Hoá
 • Năm 1942 Làm thư ký Toà sứ Đồng Hới tỉnh Quảng Bình.
 • Năm 1946 ông theo kháng chiến, làm nghề dạy học ở hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh.
 • Từ năm 1955 dạy văn trường phổ thông trung học ở tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và định cư ở thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1986.
 • Dịch thuật, sáng tác kịch, thơ, viết báo, tạp chí...
 • Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam 2008
 • Năm 2000 nhà nước Cộng hoà Pháp đã tặng ông Huân chương Cành Cọ Hàn Lâm hạng Ba, và năm 2008 tặng ông Huân chương Cành Cọ Hàn Lâm hạng Nhì .
 • Nhà văn, Dịch giả Hoàng Hữu Đản qua đời lúc 1h20 phút sáng ngày 26-3-2012 tại SàiGòn.
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

  Tác phẩm dịch:

 • Bi kịch cổ điển Pháp (chung), NXB Văn hoá. Hà Nội 1978
 • Kịch vui GOLDONI (chung), NXB Văn học, Hà Nội 1982
 • Tuyển thơ VICTOR HUGO (chung) Song ngữ, NXB Văn học, Hà Nội 1985
 • Tuyển tập kịch CORNELLE, NXB Sân khấu Hà Nội , 1987
 • Véronica, nàng là ai? (M. Dekobra) NXB Công an nhân dân Hà Nội
 • Di chúc tình yêu (Chr. Arnothy), NXB Văn học và nhà xb Hội Nhà văn 1990
 • SALAMMBO (Gustave Flaubert), NXB Văn học Hà Nội và Hội nghiên cứu, giảng dạy văn học thành phố Hồ Chí Minh 1990
 • NANA (Émile Zola), NXB Văn học, Hà Nội, 1995
 • PARIS – SAIGON - HANOI (Philippe Devillers) NXB thành phố Hồ Chí Minh 1993.
 • An Nam (Christophe Bataille), NXB Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh, 1994.
 • TAGORE (chung), NXB Hội Nhà văn, Hà Nội 1991 .
 • Bí mật vùng biển con, truyện thiếu nhi, NXB Trẻ 1989
 • DAVID CROCKETT trở về nhà, truyện thiếu nhi, NXB Trẻ TP Hồ Chí Minh 1989
 • PROMÉTHÉE bị xiềng ( Eschyle, Hy Lạp), NXB Đai học và trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 1982
 • EDIPE làm vua (Sophocle) NXB Đại học và trung học chuyên nghiệp Hà Nội 1983.
 • MÉDÉE (Euripide), NXB Đại học và chuyên nghiệp, Hà Nội 1984.
 • Vinh quang của cha tôi (M .Pagnol) NXB thành phố Hồ Chí Minh 1996
 • Lâu đài của mẹ tôi (M Pagnol), NXB thành phố Hồ Chí Minh 1996.
 • ILIADE (HOMERE) NXB Văn học 1997
 • ODYSSÉE (HOMERE) NXB Văn học 2001
 • Con đường hoàng gia (ANDRÉ MALRAUX) NXB Thanh niên 2001
 • Aristophane – hài kịch Hy Lạp
 • Bi kịch Hy Lap
 • Sáng Tác và Biên Soạn :

  Tiếng Việt và song ngữ Việt Pháp:

 • Nụ cười Hollywood NXB Trẻ tp Hồ Chí Minh 1992
 • Hoa hồng nhung, truyện, NXB kim Đồng 1991.
 • Bí mật vườn Lệ Chi, kịch lịch sử, NXB Trẻ tp Hồ Chí Minh 1992 và song ngữ Việt Pháp NXB Văn học 2007.
 • Người con gái Nguyễn Du.
 • Gặp gỡ tất yếu
 • Macrcel Pagnol, NXB thành phố Hồ Chí Minh 1995
 • Ngụ ngôn La Fontaine, dịch, chú thích và bình luận, song ngữ, NXB Trẻ tp Hồ Chí Minh
 • Quà muộn (Nguyên Hương), tập truyện ngắn song ngữ, NXB Trẻ tp Hồ Chí Minh
 • Ánh trăng , tập thơ hiện đại của nhiều tác giả, dịch và giới thiệu, NXB Trẻ, tp Hồ Chí Minh 1997
 • Vương quốc các loài hoa , Maurice Carême.
 • Cái dải mũ POMPADOU R, Maurice Carême
 • Hòn bi thuỷ tinh, Maurice Carême
 • Từ LE CID của Corneille đến TUỒNG LỘ ĐỊCH của Thúc Gia Thị Ưng Bình, NXB Thanh Niên
 • Thơ Bích Khê
 • Thơ Hàn Mặc Tử
 • Tiếng Pháp:

 • LA VERSICATION VIETNAMIENNE - Conférence à I’NALCO , Paris, 1991
 • COMMENT J’AI TRADUIT LE CID DE CORNEILLE - Conférence à L’ Université de Rouen, 1991
 • VIETNAM, LE PAYS DU DRAGON BLEU ( VIET NAM, đất nước Rồng xanh), phụ trách phần thơ, cùng với Martine Aepli phụ trách phần ảnh, NXB Hồng Kông 1995. • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

  BIÊN LUẬN - NGHIÊN CỨU

 • VỀ MỘT CÁNH CỬA VĂN HÓA
 • TRUYỆN KIỀU VÀ TÂM SỰ SÂU KÍN CỦA NGUYỄN DU

 • ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.COM

  BÍCH KHÊ , Thơ chọn lọc, POÈMES CHOISIS - Kỳ 1 . BÍCH KHÊ , Thơ chọn lọc, POÈMES CHOISIS - Kỳ 2 . BÍCH KHÊ , Thơ chọn lọc, POÈMES CHOISIS - Kỳ 3 . BÍCH KHÊ , Thơ chọn lọc, POÈMES CHOISIS - Kỳ 4 . BÍCH KHÊ , Thơ chọn lọc, POÈMES CHOISIS - Kỳ 5 . BÍCH KHÊ , Thơ chọn lọc, POÈMES CHOISIS - Kỳ 6 . BÍCH KHÊ , Thơ chọn lọc, POÈMES CHOISIS - Kỳ 7 . BÍCH KHÊ , Thơ chọn lọc, POÈMES CHOISIS - Kỳ 8 . BÍCH KHÊ , Thơ chọn lọc, POÈMES CHOISIS - Kỳ 9 . BÍCH KHÊ , Thơ chọn lọc, POÈMES CHOISIS - Kỳ 10 . BÍCH KHÊ , Thơ chọn lọc, POÈMES CHOISIS - Kỳ 11 . BÍCH KHÊ , Thơ chọn lọc, POÈMES CHOISIS - Kỳ 12 . BÍCH KHÊ , Thơ chọn lọc, POÈMES CHOISIS - Kỳ 13 . BÍCH KHÊ , Thơ chọn lọc, POÈMES CHOISIS - Kỳ 14 . BÍCH KHÊ , Thơ chọn lọc, POÈMES CHOISIS - Kỳ 15 . BÍCH KHÊ , Thơ chọn lọc, POÈMES CHOISIS - Kỳ 16 . BÍCH KHÊ , Thơ chọn lọc, POÈMES CHOISIS - Kỳ 17 . Các Tác Phẩm Văn Học Hy Lạp Cổ Đã Dịch Sang Tiếng Việt - 1. Các Tác Phẩm Văn Học Hy Lạp Cổ Đã Dịch Sang Tiếng Việt - 2. Các Tác Phẩm Văn Học Hy Lạp Cổ Đã Dịch Sang Tiếng Việt - 3. Các Tác Phẩm Văn Học Hy Lạp Cổ Đã Dịch Sang Tiếng Việt - 4. Các Tác Phẩm Văn Học Hy Lạp Cổ Đã Dịch Sang Tiếng Việt - 5. Các Tác Phẩm Văn Học Hy Lạp Cổ Đã Dịch Sang Tiếng Việt - KẾT . Những Kỷ Niệm Khó Quên Trên Văn Đàn Nước Bỉ . Về Một Cánh Cửa Văn Hoá... . Phần Lãng Mạn Trong Tác Phẩm của HONORÉ DE BALZAC . Truyện Kiều và Tâm Sự Sâu Kín của Nguyễn Du . Thơ Đường Luật Việt Nam . Cơ Sở Cảm Hứng Của Thơ Ca Trữ Tình Phương Đông.