ĐỖ THỊ HỒNG VÂN

  • Sinh ngày: 12-11-1965
  • Tại : Hải An - Hải Phòng
  • 1980 : tốt nghiệp CDSP - khoa Văn- Hải Phòng.
  • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

  • Tuyễn Truyện 4 Cây Bút Nữ : Việt Văn Mới & Nxb Văn Học & Hà Thể - tháng 7. 2007 liên kết xuất bản

  • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

    ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.COM

    CÁNH CHIM LƯU LẠC MỴ CHÂU ĐÃ HẠNH PHÚC CÔ GIÚP VIỆC KÉN CHỒNG TRUYỆN TÌNH NHÀ GIÁO CHÂN TRỜI GHEN BỐ CON ANH HOẠCH THEO QUY LUẬT !!! CƠN GIẬN Ô HAY ... ! NGÁP PHẢI RUỒI …!! KHÁT VỌNG ÊM ĐỀM NHÀ SÁNG TÁC LỬA ĐÊM ĐEN CON NHÀ TÔNG ... ÔNG TỈNH ĐI KHÁM BỆNH