ĐÀO MINH LƯỢNG

 • Sinh 1936 tại Bắc Việt qua đời năm 2017 tại Hoa Kỳ
 • Cựu Thẩm Phán Toà Án Thiếu Nhi trước 1975 tại Sài Gòn.
 • Đã có thơ đăng trên tuần báo Đời Mới (Sài Gòn-1954), qua bút danh Minh Lượng.
 • Xuất bản tập thơ "Vô Cùng" (NXB Sùng Chính Viện - 1960 , Uyên Thao chủ trương), in ronéo.
 • Tập thơ gồm 118 bài gồm ba đề mục: Vô Cùng, Trong Thành Phố, Bài Thơ Yên Nghỉ - Bià và phác hoạ chân dung : hoạ sĩ Vị Ý
 • Sang Hoa Kỳ, sống tại San Diégo- California - Hoa Kỳ

 • Born : 1936 - North Viet Nam. Died in 2017 in the United States
 • Former Judge of Teenager's Court at Gia Dinh (before 1975)
 • His poems were printed in Doi Moi weekly ( Saigon – 1954) with his pen name Minh Luong and were published in a book, named "Endless" (Sung Chinh Vien publishing house, 1960). There were 118 poems in the book, with three chapters: Endless, In The City, A Poem For Resting.
 • Lived in San Diego – California (USA).


 • ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI

  VĂN - TRUYỆN

 • A STREET NAME

 • ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.COM

  VÔ CÙNG, 8 VÔ CÙNG, 25 TRONG THÀNH PHỐ CỦA SÀI GÒN TRONG THÀNH PHỐ, 18 BÀI THƠ YÊN NGHỈ, 22 A STREET NAME FROM TROYES FEVER THE ARMBAND